Er GuitarHero et instrument?

Kan SingStar, Garageband og GuitarHero overtage musikundervisningen? Skal musikundervisningen primært foregå i fritiden? Hvad skal der til af nye tiltag for at fastholde og udvikle musikundervisningens tag i danskerne?

Det, og mange andre spørgsmål, bliver diskuteret når Musisk Videnscenter i samarbejde med SPOT Festival og Region Midt inviterer musikundervisere, kulturpolitikere og erhvervsliv til ’Opsang 2010’ 21. maj under SPOT Festival 2010 i Musikhuset Aarhus.

Musikken tager en større og større plads i samfundet. Vi møder den i supermarkedet, på nettet, på spillestederne og i uddannelsessystemet. Samtidig er musikken en fundamental del af vores selvforståelse.
Det fællesskab man oplever i et orkester, et kor eller når morfar finder højskolesangbogen frem til familiefesten, er måske den primære årsag til, at man begynder at spille musik. Musik giver mulighed for at udvikle sin kreative og opfindsomme side. Noget som også erhvervslivet efterspørger. Der er brug for kreative mennesker, der kan give virksomhederne en organisk vækst gennem innovation.

’Opsang 2010’ er en dag, der skal inspirere, udfordre og hylde det arbejde, der bliver lagt i at formidle musiske fag i Danmark. ’Opsang 2010’ er også en dag, der skal diskutere de kreative fags fremtid. Hvor meget skal de fylde, hvordan skal man undervise og hvorfor er de vigtige?

Hvordan sikrer man, at man ikke uddanner musikere, der
ender som plagiater af de etablerede kunstnere, men i
stedet får udviklet deres originale selvstændige talent?

Hvad betyder musikken for vores samfund og fællesskabsfølelse?

Hvordan sikrer man, at kreativitet ikke er noget, der kun
sker i fritiden, men også bruges i et erhvervsliv, der
savner innovative mennesker?

Hvad er det, der gør, at nogle ikke bruger den etablerede
musikundervisning, men søger alternative steder for at
spille musik?

Det er nogle af de emner ’Opsang 2010’ vil tage under behandling.

Det er ikke tilfældigt, at SPOT festival er valgt som platform. Det giver nemlig en unik mulighed for at få et indblik i den musik, der rører sig lige nu i hele Skandinavien. De tre SPOT dage syder af virkelyst og vrimler med orkestre, der har noget på hjerte.

’Opsang 2010’ begynder klokken 10.00 og er delt op i to halvdele. Første del er en paneldebat med indbudte gæster og folketingets kulturordførere om kreativitetens betydning for indlæring. Anden del af dagen er helliget diskussionen om musikundervisningens fremtidige rolle i samfundet. Derudover vil Jan Sneum (DR, Politikens Store Rockleksikon m. fl.) lave en guide til den rytmiske musik anno 2010. Dagen slutter ca. klokken 17.00, hvorefter der er mulighed for at høre de mange koncerter, der er på SPOT Festival.

Fakta om Musisk Videnscenter: Ideen til Musisk Videnscenter opstod i 2008 blandt musikskoleledere i Region Midt. Samarbejdet er nu udvidet til at omfatte Musikinstituttet
på Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium. Musisk Videnscenter arbejder for at erfaringer og viden på musikskoleområdet skal deles mellem mange flere
aktører, end det er tilfældet i dag.
Nogle af Musisk Videnscenters mærkesager er:
- kvalificere de forsøg, der foregår på musikskoleområdet, ved at tilkoble forskere fra universitet og konservatorium
- sikre, at vi inspireres af hinanden på tværs af fagskel og vaner
- dele viden og erfaringer.
Musisk Videnscenter er under løbende udvikling i tæt samarbejde med Region Midtjylland.

 

 
Relaterede artikler
Afstemning
Skal musikundervisningen kun foregå i fritiden?
 
Mest læste
Seneste nyt